Del 1: Sådan vender du nedgang til medgang

Sådan sikrer du din virksomhed under en økonomisk krise

Når der opstår økonomisk krise og kunderne ikke længere står i kø for at få hjælp, så melder frygten og spørgsmål som

 • Hvor længe kommer krisen til at vare?
 • Hvad vil det betyde for min forretning?
 • Hvad kan jeg gøre for at sikre at min virksomhed overlever?

Vi har skrevet 25 konkrete tips til, hvordan du bedst sikrer – og fremtidssikrer – din virksomhed under en recession. Tips’ene er delt op på to indsatsområder fordelt på 2 blogindlæg:

 • Del 1 – Minimer din risiko og kom igennem krisen
  Denne del består af 16 ting du kan – og bør – gøre for at minimere din øjeblikkelige risiko for din virksomhed – og dem finder du i dette blogindlæg.
  Spring introen over og gå direkte ned til de 16 tips.

 • Del 2 – Kig fremad og stå stærkere, når recessionen er ovre
  Her deler vi yderligere 9 gode råd og værktøjer, du kan bruge til at planlægge og optimere din virksomhed står stærkere, når krisen er ovre.
  Gå til blogindlægget.

Er din virksomhed omstillingsparat?

Inden vi dykker ned i de 16 tips, så er det overordnet set endnu vigtigere end nogensinde før, at du

”Diamonds are formed under pressure”

Selvom mange virksomheder – og især SMV’er – har det hårdt under en recession, så kommer der også positive ting ud af en økonomisk krise.

Kreativiteten vil blomstre, hvilket betyder, at nye idéer og muligheder opstår.

Kreativitet trives nemlig allerbedst i modgang, når vi er nødt til at performe endnu bedre.

Det åbner mulighed for at udvikle din forretning og skære den til, så du er endnu bedre klædt på, når det hele igen begynder at blomstre op, og det ikke længere handler om at ’overleve’.

Noget af det der også sker er, at

Det er nødvendigt at se både kort- og langsigtet på, hvad du kan gøre for at komme bedst muligt igennem recessionen og at tage aktiv handling nu og planlægge strategisk i forhold til fremtiden.

16 tips til at minimere din økonomiske risiko og komme igennem en krise

I denne sektion finder du en række tips og råd til, hvad du bør kigge på her og nu, så du står bedre rustet.

Få 100% overblik over dine indtægter og udgifter

Kender du dine udgifter og dine forventede indtægter? Hvis ikke, så er det den første ting, du skal kigge på.
Lav et budgetskema og få fuldt overblik over alle dine udgifter. Kun når du kender dine udgifter, ved du hvor meget du skal omsætte for pr. måned og pr. uge, for at du kan betale dine udgifter. Husk, at indregne din ønskede løn.

Evaluér risici for din forretning

Kig kritisk på dine forretning, som den er i dag.

 • Hvordan påvirker krisen din forretning allerede nu?
 • Hvilke risici er der, og hvor kan der opstå problemer?
 • Hvordan kan du imødegå dem og minimere konsekvensen for din forretning?
 • Hvor stor en økonomisk buffer har du i virksomheden?
 • Hvor længe kan du klare dig (fx med tilskud fra en af regeringens hjælpepakker)?
Kig også på dine kunder og på dine kunders kunder og vurdér:
 • Hvor meget er dine kunder påvirket af krisen?
 • Hvor stor er risikoen for, at de stopper samarbejdet eller opsiger en aftale?
 • Kan du gøre noget for at hjælpe dem, så I forsat kan arbejde sammen?

Skær unødvendige udgifter væk i en periode

Vurdér dine udgifter ud fra en nødvendighedsbetragtning. Hjælper de ting og services, du betaler til fx med at fastholde dine kunder og gøre dem trygge, skaffe nye kunder, drive din virksomhed effektivt, osv. Er der nogle faste udgifter, du kan skære ned på?
Hvis ikke udgifterne er nødvendige og ikke giver dig en positiv ROI, så overvej om du kan reducere dem eller fjerne dem.

Følg op på fakturaer, der er overskredet

Det er vigtigt, at du sørger for, at der fortsat kommer penge ind i virksomheden. Derfor, gør det til en prioritet at kontakte eventuelle kunder, der ikke har betalt deres fakturaer til tiden. Hvis de har problemer med at betale, så overvej, om du kan tilbyde dem en afbetalingsplan, hvor de betaler beløbet af i rater. Så hjælper du dem, og du får dine tilgodehavender.

Fasthold eksisterende kunder

Fokuser på at fastholde dine kunder bedst muligt, så du kommer igennem krisen uden at miste dine kunder helt.

Hvis du fx har

 • Kunder der siger, at et projekt er for dyrt:
  Tilbyd en billigere løsning (downsell), der stadig skaber værdi.

 • Services med årlige betalinger, som skal fornyes og du frygter, at kunden vil opsige aftalen:
  Overvej, om du kan tilbyde, at de kan skifte til månedlig betaling. Så bliver barrieren for at fortsætte samarbejdet mindre.

 • Ved afslutning af et fastprisprojekt:
  Tilbyd dine kunder et gratis (mindre) klippekort. Det vil gøre, at I kan fortsætte samarbejdet, og at kunden oplever at få ekstra værdi hos dig. Muligvis kan du få kunden over på et betalt klippekort, når dette klippekort er brugt op.

Optimer din service og responstid

Hold tæt og personlig kontakt med dine kunder – enten via telefonen eller hold online kundemøder. Der findes flere systemer – selv bruger vi Zoom til online møder, eller du kan bruger Skype eller Google Hangout.

Dine kunder står med de samme – eller værre – problemer, som du gør lige nu.

Brug den nuværende situation som en mulighed til at skille dig ud af mængden og styrke kundeloyaliteten.

 • Tænk i retning af: Hvordan kan jeg gøre noget ekstra for dem lige nu?
 • Sørg for at være tilgængelig.
 • Opsøg dine kunder proaktivt og foreslå løsninger, der hjælper deres forretning igennem krisen.
 • Kontakt tidligere kunder og hør, hvordan de klarer sig og tilbyd at hjælpe dem.

Lav en daglig plan

Det kræver tilpasning og struktur, at være effektiv. Måske har du dine børn hjemme samtidig med, at du passer dit job. Derfor er fokus og planlægning afgørende for at nå noget.

 • Sæt dig 3 mål om dagen
  Det giver fokus og gør det lettere at sikre fremdrift i opgaveløsningen. Ellers er det nemt at falde i den grøft, der består i at stå op og blot reagere på situationen/medierne (React) i stedet for målrettet handle (Act).

 • ”Gå på arbejde derhjemme”
  Hvis situationen kræver, at du arbejder hjemme – og især hvis du ikke plejer at gøre det – så flyder arbejde og fritid let sammen, fordi rammerne har ændret sig. Beslut dig til, hvornår du arbejder, og hvornår du holder fri. Så kan du også bedre slappe af, når du har fri… og lade være med at ordne vasketøjet, når du er på arbejde ;o)

 • Sørg for at holde pauser
  Når økonomien er presset, så fylder det meget i tankerne hos de fleste, og det får stressniveauet til at stige. Sørg for at komme ud og få frisk luft og røre dig hver dag.

Kend din pipeline

Ved du, hvad det potentielle salg er i denne måned? Og hvad med i næste måned?

Når du arbejder med en salgspipeline, får du overblik og kan bedre planlægge din tid og aktivt opsøge potentielle kunder, hvis du mangler leads.

Vi vil gerne introducere dig for et lille ”værktøj” kaldet et Money Map, som potentielt kan gøre en kæmpe forskel i din konsulentforretning.

Et Money Map er i sin enkelthed en metode til måle og registrere din fremtidige indtjening, der gør dig i stand til at:

 • Få overblik og fokus på din indtjening og din pipeline.
 • Prioritere dine opgaver i forhold indtjeningspotentialet.
 • Skabe positive følelser omkring din indtjening og din forretning.
 • Tage handling og være på forkant med initiativer, der kan sikre din indtjening.

Se vores introvideo, om hvordan du bruger et Money Map og download vores Money Map skabelon

Lad være med at droppe al markedsføring

Især i mindre virksomheder er markedsføringsbudgettet den første udgift, der bliver reduceret eller helt skåret væk, når der er økonomisk krise. Men det er netop nu, at din virksomhed har endnu større behov for at gøre en marketingindsats. Hvis du ikke gør opmærksom på dig selv og dine services, så kan du være sikker på, at andre gør.

Når du tilrettelægger din kampagne, så tænk i retning af:

 • Hvad oplever mine kunder som deres største udfordringer lige nu?
  Vær opmærksom på, at folk lige nu er motiveret af (økonomisk) tryghed og at finde løsninger, der hjælper dem videre. Nice to have services vil næppe være det bedste at fokusere på lige nu.

 • Hvilke forbehold og indvendinger har kunderne?
  Hvordan kan du imødegå disse indvendinger? Kan du fx tilbyde dem en garanti, dele betalingen op, understøtte de resultater du lover med data/udtalelser fra tidligere kunder, osv?
“Money flows where attention goes”

Dobbeltjek dine online salgskanaler

Hvis du har automatiserede salgstragte – fx leadopsamling via lead magnets/freebies og automailserier – så husk at tjekke, om budskabet stadig er aktuelt og ikke virker stødende i forhold til, hvad der foregår i øjeblikket.

Da dine kunder mere end nogensinde før har brug for løsninger, og situationen ændrer sig hele tiden, så er det vigtigt, at du er omstillingsparat og fleksibel, så du hurtigt kan tilpasse dine budskaber, så de taler til dine kunders nuværende udfordringer.

Det gælder naturligvis også, hvis du har evergreen annoncer/kampagner, Facebook reklamer, Google adwords, remarketing annoncer, landingsider, osv.

Tilbyd, at dine kunder kan dele betaling op i rater

Du kan overveje at tilbyde ratebetaling i forbindelse med nye projekter. Det vil gøre det lettere for dine kunder at acceptere en projektpris, at betalingen bliver spredt ud, og I undgår, at projektet går helt i stå/bliver udsat på ubestemt tid.

Tilbyd flere løsninger i forskellige prisklasser

Sørg for, at du har løsninger på flere prisniveauer, så du giver dine kunder et attraktivt alternativ, hvis de har brug for at skære ned på udgifterne i en periode.

Eksempler:

 • Klippekort i flere størrelser
 • Webinar i stedet for kursus
 • Online kursus i stedet for mentorforløb
 • Som webdesigner: Sæt færre produkter op i webshop og lav brugervideoer til kunden, så denne selv kan sættes de resterende produkter op i stedet for at du sætter alle produkter op, osv.

Læs fx denne artikel, om hvordan du laver en produkttrappe med flere prisniveauer af produkter.

Registrer din tid og fakturer flere timer

Selvom vi lige nu i højere grad end ellers er tvunget til at arbejde hjemmefra, så er det en tendens, der kun bliver større fremadrettet. Virtuelle arbejdspladser er kommet for at blive. Og med virtuelle teams så stiger behovet for at have kontrol over timeforbruget også.

Når du og dit team registrerer jeres tid systematisk, så

 • giver det indblik i, hvad din/jeres reelle timepris er.
 • øger det effektiviteten og skaber fokus og overblik – især hvis I er et team.
 • kan du dokumentere dit tidsforbrug overfor dine kunder, hvilket er med til at skabe tillid.
 • får du flere fakturerbare timer alene ved, at du registrerer flere timer.

Effihub er et effektivt værktøj til klippekort- og tidsstyring, som kan hjælpe dig med at registrere din tid. Læs om Effihub her.

”That which is measured improves. That which is measured and reported improves exponentially.”
- Karl Pearson

Sælg klippekort og få betaling up front

Hvis du ikke allerede sælger klippekort, så er det en rigtig god forretningsmodel for både dig og dine kunder.

Og bedst af alt så sikrer det dig betaling forud.

Vi har samlet en række fordele, som du også kan bruge som salgsargumenter til at sælge klippekort

Hvis du ikke allerede sælger klippekort, så læs også:

Tilbyd ekstra værdi, når du sender tilbud eller sælger klippekort

I stedet for (kun) at bruge rabatter kan du prøve at tilbyde ekstra værdi for at få nye kunder om bord. Dermed bevarer du stadig din indtjening, men giver samtidig kunderne et argument og følelsen af at få merværdi, der hjælper til, at de siger ja.

Du kan fx tilbyde

 • bonusklip/ekstra klip, hvis kunden køber et nyt klippekort.
 • give en e-bog med gratis, når kunden køber et kursus.
 • give et gratis klippekort med i et fastprisprojekt. Det giver dig mulighed for at fortsætte samarbejdet, når projektet er afsluttet.
 • en gratis rådgivning/analyse som indtrækker til et større projekt. Evt. tilbyd det til et symbolsk beløb, og tilbyd 100% refundering af prisen, hvis kunden siger ja til projektet.

Drop impulskøb

Er du drevet af impulskøb, så er det nok et godt tidspunkt at stå lidt på bremsen. Lav i stedet en 30 dages liste. Sæt det du er fristet til at købe på din liste med en dato, og evaluér om det er nødvendigt om 30 dage. Hvis det stadig er lige så aktuelt og vigtigt, så køb det – ellers så lad være ;o)

Læs videre og få de sidste 9 tips i Del 2: Sådan vender du nedgang til medgang. Her kigger vi strategisk fremad og giver dig input til hvordan du står stærkere, når recessionen er ovre.

Vil du have flere artikler som denne?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få besked, når vi publicerer nye artikler, der hjælper dig med at drive en effektiv forretning.

Picture of Cathrine Herskind-Carlsen

Cathrine Herskind-Carlsen

Cathrine er medstifter, partner og CMO i Effihub. Hun har i en årrække arbejdet med visuel kommunikation, brugeroplevelser, webdesign og markedsføring. Cathrine elsker at optimere indhold og kommunikation - og se kunderne få succes med deres forretning.
Indhold
E-bog-klippekort-metoden-popup.jpg

Den fuldstændige guide

Sådan får du succes med klippekort

Hent guiden til webdesignere og kreative, der vil fakturere mere tid og have glade kunder.
Du bliver samtidig tilmeldt vores nyhedsbrev og accepterer vores privatlivspolitik.