Funktioner, der giver dig en effektiv arbejdsdag

Lad Effihub hjælpe dig til at skabe resultater - ingen binding!

Kundeportal kontrolpanel

Sådan kan du bruge Effihub

Effihub løfter din virksomhed professionelt overfor dine kunder, effektiviserer din administration markant og automatiserer dele af dit salg.

Det unikke abonnements- og klippekortmodul sikrer, at du får betaling før du løser opgaven.

Dine kunder kan følge med i deres forbrug af klip, og automatiserede e-mails forbedrer chancen for gensalg af klippekort.

Effihub er cloudbaseret, dvs. der er intet du skal installere, og du kan få adgang fra hele verden. Det kræver kun en browser og internetadgang!

Klippekortstyring
Kundeportal
Automails
Dit team
Træk rapporter
Under udvikling

Sælg mere med klippekort

Det unikke klippekortmodul i Effihub gør det let og effektivt at håndtere klippekort og abonnementsordninger. Dine kunder kan følge med i deres forbrug af klip og automails forbedrer chancen for gensalg af klippekort.

OBS. Du kan oprette lige så mange klippekort og kunder, du vil. Det påvirkerikke prisen.

Klippekortstyringssystem

100% kontrol

Du bestemmer selv enhed, antal klip og udløbsdato på dine klippekort. Du kan oprette lige så mange klippekort, som du har lyst til.

Fuldt overblik

Du har altid overblik over alle dine klippekort. Sortér på kunder, status, forbrug, udløbsdato m.m. og find nøjagtigt det, du søger.

Skabeloner

Opret skabeloner til de klippekort, du bruger ofte. Det gør det effektivt og hurtigt at oprette nye klippekort.

Effektiv registrering

Angiv dato, antal klip og en kort beskrivelse og tryk gem, så er opgaven registreret på kundens klippekort.

Gennemsigtig opgaveløsning

Synliggør din værdi og arbejde ved at vælge om kunden skal have automatisk e-mail besked, når du registrerer tid på klippekortet.

Automatiseret salg

Når et klippekort er ved at udløbe eller har få klip tilbage, bestemmer du, om kunden skal have automatisk besked, fx sammen med et købslink til et nyt klippekort.

Abonnements-klippekort

Sælger du din tid på abonnement, kan du oprette et periodisk klippekort, hvor det ønskede antal klip fornyes hver periode og hvis du ønsker det overfører restklip til næste periode.

Synkroniser kunder med dit regnskabssystem

Effektiv opstart via import af dine kunder fra Dinero, Billy eller E-conomic. Du kan også overføre kunder fra Effihub den anden vej. Læs også om Effihubs integrationer her.

Fakturering fra Effihub via regnskabsprogram

Når du opretter et nyt klippekort i Effihub, så kan du med ét klik oprette en faktura i dit regnskabsprogram, bogføre den og sende den til kunden.

Egen brandet kundeportal

Professionel kundeportal til dine kunder

Giv dine kunder adgang til at følge deres forbrug. Og skab overblik, kontrol og reducer behovet for telefonsupport af kunder, der mangler overblik.

 

Opret lige så mange kunder og kundelogins som du vil – uden ekstra omkostninger

Branding-af-kundeportal
Admin indstillinger og kundeHUB

KundeHUB'en (kundeportal)

Du kan give dine kunder adgang til din kundeHUB med eget login. Her kan de følge med i opgavelogs, klippekortbalance, fakturaer, m.m. Det giver dem overblik og tryghed - og det sparer dig tid.

Real-time log

Så snart du registrerer klip på en kunde, så bliver det synligt i din kundeHUB, ingen ventetid. Du kan altid gå tilbage og redigere i beskrivelsen, dato og klip.

Ubegrænsede kontakter

Du kan oprette flere kontaktpersoner hos dine B2B kunder. Hver kontaktperson kan få sit eget login til kundeHUB’en.

Professionel branding

Skab en gennemført, professionel oplevelse for dine kunder, ved at brande kundeportalen med dit firmalogo, tekster og brandfarve, så din virksomhed fremstår som en seriøs og troværdig samarbejdspartner.

Vis kunden fakturahistorik

Når du fakturerer dine kunder via dit regnskabsprogram, så bliver fakturaen automatisk vist i kundens HUB. Så kan dine kunder altid finde gamle fakturaer – og du skal ikke bruge tid på at gensende dem, når de er blevet væk, eller de skal indberette moms.

E-mail notifikationer

Alle e-mails til dine kunder sendes med dit firmanavn som afsender samt dit logo og brandfarve. Du kan natuligvis tilpasse e-mail emne og indhold og skabe et gennemført, professionelt aftryk hos dine kunder.

Send automails

Automatisk mersalg

Vælg præcis hvilke notifikationer, du ønsker at benytte, samt hvordan kunden skal have besked – via e-mail, i kundeHUB’en eller begge dele.

Slå notifikationer til og giv kunden automatisk besked, når

  • kunden bliver oprettet og får adgang til kundeportalen
  • et klippekort oprettes
  • der bliver registreret opgaver/klip
  • der er X klip tilbage
  • et klippekort er opbrugt
  • der er X dage til klippekortet udløber
  • et klippekort udløber
  • et klippekort er overskredet

Dine kunder vil opleve det som en god service, at de kan nå at bruge deres klip, inden de udløber. Og sker varslingen i forbindelse med, at et klippekort er ved at være brugt op, så er det vores erfaring, at op mod 75% køber et nyt klippekort.

Brandede e-mails

Dine brandfarver og logo bliver brugt i dine automails. Du kan desuden i indstillingerne ændre afsendermailen til, at dine notifikationer bliver sendt med dit domænenavn som afsender i stedet for Effihub.

Tilpas ordlyden eller benyt vores scripts

Du kan vælge at benytte vores ready-to-send tekster - eller frit omskrive teksten i alle notifikationer - og fx tilføje købslinks til nye klippekort.

Tilpas udløseren

Hvis du aktiverer den notifikation, der sendes, når der er 'få klip tilbage' kan du frit vælge, hvad grænsen (antal klip) for 'få klip' er. Eller indstil hvor lang tid før udløb kunden skal have besked.

Til- eller fravælg besked til den enkelte kunde

Du kan vælge, om kunderne som standard skal have eller ikke have notifikationer tilsendt. Du kan herefter altid til-/fravælge, at der bliver sendt besked til den enkelte kunde.

Slutkunden kan fravælge notifikationer

Dine kunder kan frit vælge at slå notifikationer fra, hvis de ikke ønsker at få besked. Det sker med et enkelt klik enten i kundeHUB'en eller i en af mail-notifikationerne.

GDPR-venlig

Effihub er sat op til, at du kan tilføje din egen privatlivspolitik, som kommer frem første gang dine kunder logger ind i kundeHUB'en. Her kan de acceptere eller fravælge notifikationer.

Et professionelt team

Det er muligt, at oprette profiler til hele jeres team og registrere tid på de enkelte personer. Gennemsigtig opgaveløsning skaber troværdighed blandt jeres kunder. Se også rapporter for at se præcis hvor meget tid den enkelte medarbejder har registreret.
E-mail notifikation

Én konto - flere teammedlemmer

Opret flere teammedlemmer, så kunderne kan se præcis, hvem der løser deres opgaver. Hver person i teamet kan uploade et foto, som er synlig sammen med opgavebeskrivelsen i kundeHUB'en.

Forskellige brugerroller

Dit team kan have forskellige brugerrettigheder, således, at konto- og faktureringsoplysninger kun er synlige for kontoejeren, mens teamet stadig har adgang til at registrere opgaver. Der er 3 forskellige brugerniveauer.

Overførsel af ejerskab

Opsiger en medarbejder sit job, kan kontoejeren overføre opgaver og rettigheder til en anden i teamet.

Dokumentér dit timeforbrug med rapporter

Forudbetalinger (fx salg af klippekort) skal først indtægtsføres af virksomheden, når ydelsen er gennemført, selvom fakturering og betaling er sket i et tidligere regnskabsår. Det hedder periodisering. Effihub kan med få klik give dig en periodiseringsrapport.

Sidder du i en større virksomhed – eller ønsker du blot at få et overblik – kan du desuden let dokumentere opgaveløsningen og timeforbrug for de forskellige kunder over for din chef.

Lovpligtig periodisering

Du kan hente rapporter med præcis udregning af årets forbrug af klip omsat til værdi (kr.) i stedet for at bruge en masse manuel tid på det i Excel/Google Sheets.

Klippekortrapport

Du kan hurtigt og let trække en rapport for en specifik periode. Her kan du se præcis hvor mange klip, der er registreret på de enkelte kunder, og hvem i dit team der har registreret tiden.

Eksportér data fra Effihub

Du kan til enhver tid eksportere al din data om kunder, klippekort, kontakter, dit team og opgaver fra Effihub til et csv dokument.

Disse funktioner er på tegnebrættet

Vi arbejder hele tiden på at udvide funktionerne i Effihub. Her er en oversigt over de planlagte funktioner, der kommer.

Timesedler & projekter

Lav timeregistrering, tilknyt timer til projekter og fakturer kunden med et enkelt klik via dit regnskabssystem! Eller brug timesedlerne til internt brug og hold overblik over, om der er sammenhæng mellem tilbud og det reelle tidsforbrug.

Modtag betaling for klippekort

Integration til betalingsgateways såsom YourPay, Stripe og PayPal giver dig mulighed for at sælge og modtage betaling for dine klippekort i Effihub - uden at have en egentlig webshop.

Flere integrationer

Integrationer til bl.a. WooCommerce ligger på tegnebrættet. Integrationen til WooCommerce gør det muligt, at der ved køb i din WooCommerce shop automatisk bliver oprettet klippekort i Effihub og sendt kundelogin.